Zmiana wysokości składki członkowskiej

Zarząd Stowarzyszenia Sportowego SALOS Dąbrowa Górnicza zmienia wysokość opłaty za składkę członkowską.

  1. Składka przy jednym dziecku w Stowarzyszeniu na miesiąc będzie wynosiła 120 zł/os.
  2. Składka członkowska w przypadku rodzeństwa na miesiąc będzie wynosiła od kolejnego dziecka 60 zł/os.
  3. Nie płacenie składek członkowskich bez pisemnego uzasadnienia i akceptacji władz Stowarzyszenia grozi wydaleniem lub zawieszeniem zawodnika ze Stowarzyszenia. Do momentu kiedy rodzic/opiekun prawny nie zgłosi na piśmie do biura Zarządu Stowarzyszenia rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu, składki są naliczane.
  4. Od dnia 01.11.2019 roku składki powinny być wpłacane z góry do 10 każdego miesiąca.
  5. Składki są wpłacane przez 12 miesięcy w roku i tylko w lipcu składka jest o połowę mniejsza.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z wyrazami szacunku Zarząd SALOS Dąbrowa Górnicza.


Drukuj   E-mail