Moi drodzy!

Przypominamy, że nasze Stowarzyszenie w 80% finansuje swoje działania dzięki składkom członkowskim członków stowarzyszenia. Jest nas już blisko 160 osób, wielki kapitał ludzki, ale i też dużo pracy księgowo-organizacyjnej z tym związanej. Dlatego właśnie prosimy o systematyczne wpłacanie składek do 10 dnia każdego miesiąca!

Pod koniec każdego miesiąca do osób, które nie dokonały wpłat zostanie wysłany SMS ponaglający, a w skrajnych wypadkach zawodnik, zawodniczka, która nie ma uregulowanych wpłat, nie będzie uczestniczyć w zajęciach.

W tej chwili budżet Klubu jest domykany na miarę potrzeb naszej społeczności i dlatego liczymy na sumienność członków Stowarzyszenia. Pozwala nam to płacić systematycznie trenerom za wykonaną pracę, za wynajem sal gimnastycznych. W SALOS Dąbrowa Górnicza realizujemy nasze dwa najważniejsze projekty, czyli szkolenie oraz wychowanie dzieci i młodzieży wzorem św. Jana Bosko naszego patrona, a także przygotowanie i udział naszych zawodników w rozgrywkach ligowych oraz wewnętrznych.

Naszym priorytetem jest stwarzanie optymalnych warunków dla rozwoju naszych uczestników projektów i dlatego okres jesienno-zimowy większość drużyn spędza na halach. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy z pasją i zaangażowaniem. Te wszystkie czynniki dają razem jakość, która jest dla nas priorytetem.

Liczymy na wyrozumiałość, dyscyplinę oraz wsparcie naszych działań.

Składkę członkowską należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca do kierowników danego rocznika.

Składka członkowska wynosi:

Składka miesięczna (bez lipca)
 jedno dzieckodwoje dzieci
Grupa Salezjaki 120 zł 60 zł za drugie i kolejne dziecko
Grupa Skrzaty, Żak Młodszy, Żak Starszy, Orlik Młodszy, Orlik Starszy, Młodzik Młodszy, Trampkarz, Junior 120 zł 60 zł za drugie i kolejne dziecko
Składka miesięczna (lipiec)
Wszystkie grupy 60 zł uzgadniana z zarządem stowarzyszenia
Trening bramkarski
Wszystkie grupy 100 zł

W razie sytuacji losowych, trudnych sytuacji materialnych zarząd SALOS jest gotowy zmienić indywidualnie warunki członkostwa.

Rodzice dziecka są zobowiązani do podpisania deklaracji członkowskiej SALOS Dąbrowa Górnicza, którą przekaże trener danego rocznika lub koordynator.

Składka obowiązuje przez 12 miesięcy w roku niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu, jest ona wkładem własnym zawodnika w rozwój klubu. Składka Członkowska jest dopełnieniem całości budżetu klubu, jest to składka za członkostwo, pozwala ona na prowadzenie podstawowych zajęć sportowych, opłat za halę sportową w okresie zimowym, sprzęt, księgowość, biuro, podatki i utrzymanie kadry trenerskiej.

Ze sportowym pozdrowieniem

Zarząd SALOS Dąbrowa Górnicza


Drukuj   E-mail