W związku z zaproszeniem na VIII walne zebranie spawozdawczo-wyborcze, które odbędzie się w Warszawie nasz zarząd wybiera się aby wziąć w nim udział i oddać swój głos na kandydatów miedzy innymi na Prezesa Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.Będzie to tez możliwość do przeprowadzenia rozmów z władzami oraz prezesami SALOS-ów z innych miast Polski.

Wybory odbędą się 23 marca 2019 o godzinie 10.00 i potrwają do godziny 14.00